De verkiezingen voor de gemeenteraad 2022 zijn voor 50PLUS Terneuzen met
succes afgesloten. Wij behouden onze zetel in de gemeenteraad en hebben meer
kiezers getrokken dan 4 jaar geleden. Dit betekend dat de burger vertrouwen
heeft in 50PLUS Terneuzen. De komende vier jaar zullen wij ons weer ten
volle inzetten voor de burgers van de gemeente Terneuzen, die woonachtig zijn in de 14 kernen.
Langs deze weg willen wij dan ook al onze kiezers bedanken voor hun stem op
50PLUS Terneuzen.
15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het
Waterschap. Uiteraard wilt 50PLUS Terneuzen dan weer met een lijst komen die
voor de kiezer herkenbaar is. Heeft u interesse om 50PLUS Terneuzen hierin
te steunen, laat dit ons weten.

U kunt ons bereiken op tel. nr. : 0636211407 of stuur een e-mail naar :info@50plusterneuzen.nl

Lijst 10 - Johan Hessing