1. Johan Hessing

 • Axel

In alle kernen bouwen voor ouderen, zodat ze kunnen blijven waar ze hun hele
leven gewoond hebben en jongeren kunnen dan betaalbaar een huis kopen.


2. Frans Dellaert

 • Terneuzen

Bevolkingsgroei zorgt voor opwarming van de aarde, milieu problemen,
huisvestings problemen, enz. dit willen we bespreekbaar maken.


3. Bennie Martens

 • Terneuzen

Burgemeester, wethouders en raadsleden dienen geen zitting te hebben in
besturen van instellingen, die subsidie van de gemeente ontvangen. Lees meer...


4. Herman Prins

 • Sluiskil

Alle contacten met de overheid zijn digitaal geworden, wij willen dat senioren
en sociaal zwakkeren, bij iemand van vlees en bloed terecht kunnen.


5. Ina Reuling - Lafeber

 • Koewacht

De AOW en Pensioenen aanpassen aan de inflatie, met eerlijke percentages, dit
om zekerheid te bieden aan senioren.


6. Bert Penning

 • Hoek

Meer controle op geluidsoverlast, intimidatie, overlast veroorzakers,
snelheidsovertreders enz. in de kernen en wijken.


7. Zandra Whittingham

 • Sluiskil

Gezondheidszorg betaalbaar houden voor iedereen.


8. Ben Hekkert

 • Zaamslag

Realisatie van het treinstation aan de stationsweg te Terneuzen, een
spoorverbinding aan de oostkant van het kanaal, zal Terneuzen economisch
versterken.


9. Henk van Gelder

 • Axel

Zorgen dat er minstens een basisschool blijft per kern.


10. Honorè Reuling

 • Koewacht

Gratis gebruik van het openbaar vervoer in de gemeente Terneuzen, voor
personen van 65+, tijdens de daluren.


11. Paul van der Lingen 

 • Sluiskil

Vestiging van nieuwe ondernemingen en uitbreiding van bestaande bedrijven stimuleren.


12. Henk Verkerk

 • Breskens

50PLUS kijkt bij de klimaatpolitiek niet alleen naar de schone lucht, maar ook
naar uw portemonnee


13. Kitty Dellaert-Vanhijfte

 • Terneuzen

Wij willen van Terneuzen de meest veilige gemeente in Nederland maken, in
de meest breedste zin.


14. Stefan Wiedenhof

 • Axel

Zorgen dat het elektriciteitsnet aan de vraag kan voldoen, voordat van
overheidswege, moet worden overgestapt op aardgasloze woningbouw en
elektrisch rijden.