Interview Peter Glas, Deltacommissaris 22 juli 2021 De Volkskrant.

Door Johan Hessing.


Interview Peter Glas, Deltacommissaris 22 juli 2021 De Volkskrant.
Met belangstelling kennis genomen van het interview geschreven door Marcel van Lieshout, Niemand in Nederland kan ervan uitgaan.
Enkele citaten uit het interview roepen mijnerzijds om reactie. “Die richting is toch dat we in de toekomst veel meer te maken krijgen met heviger regenval, zoals nutte geval was, en met zeespiegelstijging die ook een bedreiging is voor Nederland”. “De bevolking is zich bewust van het gevaar? Langs het IJsselmeer wil u dat de dijken worden verhoogd, daartegen is veel verzet, want het uitzicht wordt bedorven en kunnen we dat geld niet beter voor voor iets anders gebruiken”? “Hoeveel geld geven we uit aan de beveiliging tegen water”?

De stijging van de zeespiegel en grond verzakking zijn de grootste bedreigingen waar wij op dit moment in Nederland mee te maken hebben. Daarnaast de hevige regenval die ons land bedreigd en veel overlast heeft en zal bezorgen. Voor het versterken en het af en toe verplaatsen van primaire waterkeringen wordt jaarlijks 400 miljoen uitgegeven. Wij dienen ons te realiseren dat 10% van de 400 miljoen dus 40 miljoen opgebracht dient te worden door de waterschappen, die dit verrekenen in de tarieven die door de burgers dienen te worden opgebracht. Met name voor Zeeland is dit een molensteen daar de provincie geheel is gelegen aan de kust en er vele maatregelen dienen te worden genomen om de provincie droog te houden. Hoelang is het voor de waterschap nog mogelijk om de 10% in het kader van de HWBP op te brengen. Het moet worden opgebracht door 385.000 inwoners is dit wel terecht. Thans wordt er veel aandacht besteed aan de dijken voor de binnenwateren. Maar is het niet raadzaam om meer aandacht te besteden aan de zeedijken gezien de zeespiegelstijging. Er is nu nog steeds een open verbinding van de Zee met de Westerschelde. Een vaste oever verbinding tussen Vlissingen en Breskens heeft vele voordelen ook voor het optimaliseren van de infrastructuur door de spoorlijn van Vlissingen door te trekken naar Terneuzen. Wat betreft het regenwater zouden wij onze inwoners moeten activeren meer regenwater op te vangen middels een regenton en het niet te laten wegvloeien door het riool. Gelukkig worden schoolpleinen nu omgevormd tot speel- schooltuinen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.